QUI CÁCH ĐINH RIVET

đinh tán kiệt minh

Các loại đèn led

đèn led siêu tiếc kiệm
Đèn led Minh Quang

Hotline0903 814 718
  • slide 2
  • slide 1

QUI CÁCH ĐINH RIVET

Qui cách đinh rivet : - Đinh rivet nhôm - Đinh rivet màu ( Trắng sữa & Nâu)

1/ ĐINH RIVET NHÔM
 

STT QUI CÁCH (mm)
1 3.2 x 06
2 3.2 x 08
3 3.2 x 10
4 3.2 x 12.7
5 3.2 x 16
6 3.2 x 19
7 4.0 x 08
8 4.0 x 10
9 4.0 x 12.7
10 4.0 x 16
11 4.0 x 19
12 4.8 x 08
13 4.8 x 10
14 4.8 x 10 ( Nắp 13mm)
15 4.8 x 12.7
16 4.8 x 16
17 4.8 x 19

2/ ĐINH RIVET MÀU ( TRẮNG SỮA & NÂU)

STT QUI CÁCH ( mm)
1 3.2 x 10
2 3.2 x 12.7
3 4.0 x  10
4 4.0 x 12.7